De Gaanderbode
Kijk hier de Gaanderbode online in:
Kijk voor alle edities op de homepagina

februari/maart 2023
gaanderbode7-1 2022

november 2022
gaanderbode6-7 2022

september/oktober 2022
gaanderbode6-6 2022

juli/augustus 2022
gaanderbode6-5 2022

mei/juni 2022
gaanderbode6-4 2022

Nieuws


Dorpendeal ondertekend: ‘Gaanderen van Goed naar Beter‘

Dorpendeal Gaanderen geplaatst: 14-6-2023    Op de foto: Wethouder Robert Hummelink, Coen Stevens, Gedeputeerde Peter van 't Hoog en Wethouder Patrick Moors

Op woensdag 7 juni is de Dorpendeal Gaanderen ondertekend. Voor het dorp betekent het dat er nu echt een aantal dingen aangepakt gaan worden, met hulp van een flinke subsidie van de Provincie Gelderland. Er komt de komende twee jaar een ‘verbinder’ die met alle deelnemende partijen - veelal inwoners - zaken van de grond gaat krijgen. Het gaat daarbij om projecten die onder de thema’s Wonen, Ontmoeten en Samenwerken vallen. Wie wil weten wat er precies in de Dorpendeal staat kan het document hieronder downloaden.

Mede op initiatief van de Dorpsraad Gaanderen is er de afgelopen twee jaar aan de Dorpendeal voor Gaanderen gewerkt. Een kerngroep bestaande uit een aantal inwoners van Gaanderen heeft in nauwe samenwerking met een Klankbordgroep - waarin afgevaardigden van een flink aantal Gaanderense verenigingen, instanties en scholen zitting hadden - de Dorpendeal uitgewerkt. Speerpunten in de Dorpendeal zijn de thema’s: Wonen, Ontmoeten en Samenwerken. De uitkomsten van de enquête (kerstkaartenactie) in de Gaanderbode van december 2021 waren het uitgangspunt van de speerpunten.

Wat gaat er gebeuren?
De Dorpendeal heeft tot doel om de leefbaarheid van ons dorp van een goed niveau naar een beter niveau te brengen en heeft daarom de titel “Dorpendeal Gaanderen: Van Goed naar Beter!”. De deelnemende partijen en inwoners worden daarin bijgestaan door een nog aan te stellen verbinder. Deze komt in dienst van Buurtplein, maar de aansturing vindt plaats vanuit het dorp zelf. De verbinder verbindt de verenigingen, zal initiatieven stimuleren, ontmoetingsplekken creëren en inwoners van Gaanderen van informatie voorzien. Alle projecten, de planning, de uitwerking, de betrokken partijen en de financiering zijn te vinden in het document van de Dorpendeal, in te zien via de link hieronder (link gewijzigd 27-6-2023):
gaanderbode.nl/pdf/DorpendealGaanderen2023.pdf

Lees verder onder de foto.

Dorpendeal Gaanderen Informatie in de Gaanderbode van 28 juni
In de komende uitgave van de Gaanderbode komt een uitgebreide informatiepagina over de Gaanderense Dorpendeal.

De Dorpsraad Gaanderen spreekt haar dank uit aan wijkregisseur Tamara Otten van de gemeente Doetinchem en Iduna Obbema van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor de intensieve begeleiding van de afgelopen twee jaar om tot deze dorpendeal te komen.

Wie hebben de Dorpendeal ondertekend?
De Provincie Gelderland geeft een subsidie om de activiteiten en projecten uit de Dorpendeal Gaanderen uit te voeren. De Gemeente Doetinchem is medefinancier van de Dorpendeal Gaanderen. De Klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van VVG’25, Schutterij Sint Martinus, Stichting Sport & Cultuur, Stichting Exploitatie de Pol, Industriepark Akkermansweide, Het Gaanderhuus, De Dorpsraad Gaanderen, Buurtplein B.V. en de onderwijsinstellingen Gaanderwijs en Wis en Wierig. Zij hebben dan ook allen de Dorpendeal ondertekend.

De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

https://hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl