De Gaanderbode
Kijk hier de Gaanderbode online in:
Kijk voor alle edities op de homepagina

februari/maart 2023
gaanderbode7-1 2022

november 2022
gaanderbode6-7 2022

september/oktober 2022
gaanderbode6-6 2022

juli/augustus 2022
gaanderbode6-5 2022

mei/juni 2022
gaanderbode6-4 2022

Nieuws

Dorpsraad nieuws mei/juni 2023

Dorpsraad Gaanderen geplaatst: 1-6-2023

- Nieuw Dorpsraadslid
- Geschiedenis Dorpsraad in de Kronyck
- Woningbouw in Gaanderen
- Verkeersknelpunten aangekaart

Met trots kunnen we u meedelen dat Eva Fontijn is toegetreden tot de Dorpsraad Gaanderen. Eva, 29 jaar, woont aan de Steverinkstraat. Van beroep is ze biomedisch analist. Op onze website stelt ze zichzelf voor: www.dorpsraadgaanderen.nl. Eva wil zich onder andere sterk maken voor het buitengebied van Gaanderen en voor de belangen van de jongeren in ons mooie dorp.

De Dorpsraad Gaanderen zet zich al tientallen jaren in voor de belangen van Gaanderen en haar inwoners. De Stimuleringsgroep en Gaanderens Belang waren de voorlopers van de Dorpsraad. In de komende editie van de Kronyck zal redactioneel worden teruggeblikt op de beginperiode van o.a. de stimuleringsgroep.

Wonen en leefbaarheid
Het onderwerp “Wonen”, staat hoog op de agenda bij de Dorpsraad Gaanderen. Wil je Gaanderen leefbaar houden dan is nieuwbouw voor zowel jong als oud broodnodig. In de vorige editie van de Gaanderbode heeft de Gemeente Doetinchem al een update gegeven over de ontwikkelingen rondom het project Augustinusschool. Op korte termijn (16 mei a.s.) is er een omwonenden-bijeenkomst met betrekking tot het project Vulcaansoord (hoek Rijksweg/Vulcaanstraat). Daarnaast is de Gemeente Doetinchem achter de schermen bezig met enkele andere woningbouwprojecten. Zo gauw daar iets concreets over te melden valt, dan zullen we u dat meedelen.

Mobiliteit - verkeer
De Dorpsraad Gaanderen heeft zitting in de klankbordgroep voor het Mobiliteitsplan van de Gemeente Doetinchem. Dit plan zal in de loop van dit jaar gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. De Dorpsraad heeft inmiddels, samen met betrokken inwoners van Gaanderen, de diverse knelpunten in Gaanderen onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan onder ander de hoge verkeersintensiteit van de Rijksweg, de onoverzichtelijkheid van het kruispunt Rijksweg-Hoofdstraat-Vulcaanstraat, de onveilige verkeerssituatie voor fietsers op het bruggetje over de Bielheimerbeek (Rijksweg), waar een vangrail tussen rijbaan en fietspad broodnodig is. Kortom, ook langs deze weg willen we ons mooie dorp voor onze inwoners verkeersveiliger maken.

Informatie en meedoen
Voelt u zich geroepen om, net als Eva, zich in te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in Gaanderen en wilt u ook toetreden tot de Dorpsraad Gaanderen? De deur staat altijd open. We vergaderen altijd de eerste woensdag van de maand in de Trefkuul. Meldt u gerust aan via secretariaat@dorpsraadgaanderen.nl


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

https://hsvdoij.mijnhengelsportvereniging.nl