De Gaanderbode
Kijk hieronder de Gaanderbode online in.
Kijk voor alle edities op de homepagina

februari 2020
gaanderbode4-1feb2020

december 2019
gaanderbode3-8dec2019

november 2019
gaanderbode3-7nov2019

oktober 2019
gaanderbode 3-6 oktober 2019

september 2019
gaanderbode 3-5 september 2019

juli/aug 2019
gaanderbode 3-4 juli/aug 2019

Nieuws

Wil jij meepraten over aardgasvrij wonen?

Wie neemt voor de Dorpsraad Gaanderen deel aan de Klankbordgroep ‘Transitievisie Warmte’?


verwarming geplaatst: 24-02-2021

De gemeente Doetinchem wil inwoners betrekken bij het opstellen van een visie hoe de gemeente van het gas kan worden afgesloten. De Dorpsraad Gaanderen is daarom gevraagd mee te praten om zo de inwoners erbij te kunnen betrekken. De huidige vrijwilligers hebben echter al een volle agenda, dus:

Heb jij / heeft u ideeën over het onderwerp 'warmtetransitie'? Kun en wil je de verschillende situaties en belangen van de Gaanderense inwoners uitzoeken? Wil je de inwoners representeren en zo mogelijk betrekken?

Dan ben je van harte welkom om deel te nemen namens de Dorpsraad Gaanderen. Officieel was de vraag om uiterlijk 11 januari aan te melden bij de klankbordgroep maar aansluiten is nog steeds mogelijk.

Klankbordgroep
De gemeente realiseert zich dat de warmtetransitie alleen gaat lukken door samen te werken met een groot aantal lokale en regionale partijen. Om die reden is onder meer de Dorpsraad uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep. Met deze groep wil de gemeente in 2021 een aantal malen samenkomen. Je krijgt kennis over de warmtetransitie. Je krijgt de gelegenheid het ‘perspectief’ van de Gaanderense inwoners te delen. Je werkt samen om inwoners met verschillende achtergronden te bereiken en betrekken.

Aardgasvrij in 2050
Zoals je wellicht weet wil Nederland in 2050 ‘aardgasvrij’ zijn om minder CO2 uit te stoten. Dit is een van de afspraken in het klimaatakkoord. Daarom gaan we onze huizen van lieverlee steeds meer op een andere manier dan met aardgas verwarmen.

Gemeenten werkt aan een visie
Net als alle andere gemeenten is ook gemeente Doetinchem bezig met het opstellen van een ‘Transitievisie Warmte’. Daarin beschrijft ze wat geschikte alternatieven zijn en wat de meest logische volgorde is waarop wijken in de toekomst van het gas af gaan. Hoe Doetinchem dus ‘aardgasvrij’ kan worden. De visie moet eind 2021 klaar zijn.

"Het raakt velen dus inwoners zoveel mogelijk betrekken"
Het anders verwarmen van huizen heeft invloed op bijna ieders leefruimte. Of het nu gaat om een andere CV-ketel, je huis (nog beter) isoleren, een heel ander verwarmingssysteem. Ook zijn er wellicht kosten, of juist besparingen, mee gemoeid. Daarom wil de gemeente in een vroeg stadium inwoners informeren en betrekken bij de weg naar een aardgasvrije gemeente. Vanaf januari 2021 worden daarvoor verschillende middelen en werkvormen ingezet.

Denk en praat mee
De gemeente zou het zeer waarderen als iemand vanuit de Dorpsraad Gaanderen deelneemt aan de klankbordgroep en zo een bijdrage levert aan de manier waarop de transitie het beste kan plaatsvinden. Daarbij is de Gaanderbode één van de manieren om inwoners te bereiken met vragen en informatie.

Interesse?
Als je / u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de klankbordgroep, neem dan contact op met
Johnny Janssen, projectleider duurzaamheid bij de afdeling Leefomgeving Gemeente Doetinchem.
(0314) 377 232 J.Janssen2@doetinchem.nl


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.kosteruitvaartbegeleiding.nl/

http://www.techstate.nl/?utm_source=Gaanderbode&utm_medium=Krant&utm_campaign=Verkeer&utm_content=advertentie-januari

https://uitvaartzorgkremer.nl/

https://www.dsrfood.nl/doetinchem

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

http://tekst-oke.nl

http://gaanderhuus.nl

https://www.facebook.com/stichtingsamterborg/

https://www.wijkwerkdoetinchem.nl/wijkwerkdoetinchem/wijknetwerk_44889/

http://www.dorpsraadgaanderen.nl/