De Gaanderbode
Kijk hier de laatste Gaanderbodes online in:

dec 2018 Kersteditie
gaanderbode2-8 Kersteditie

nov 2018
Gaanderbode 2-7-nov2018

okt 2018
Gaanderbode 2-6-okt2018

Nieuws

Lokaal Belang stelt vragen over dansschool Gaanderen

geplaatst: 27-02-2019
Bultendarp Carnaval Gaanderen Vragen LBD over de dansschool in Gaanderen d.d. 28-02-2019 Eind afgelopen jaar hebben wij vragen gesteld over de dansschool in Gaanderen met name waar het betreft de uitvoering van de door de raad aangenomen motie. Antwoord was dat in 1e DJP van dit jaar dit zou worden opgenomen. Tot op heden treffen wij het niet aan om welke reden wij graag antwoord ontvangen op navolgende vragen: stap 1 is het inventariseren van het maatschappelijk vastgoed (en dit waarderen). De criteria en kaders hiervoor worden opgenomen in de omgevingsvisie. De Omgevingsvisie staat gepland voor 2019-april. stap 2 is het regelen van de vervanging van Dansschool Berentsen. Dit wordt geregeld in het herstel-/veegplan Gaanderen. Dit plan staat gepland voor 2020. Nu wordt het spannend. 1. Hoe wordt de raad meegenomen zodat zij weet dat Dansschool Berentsen goed wordt geregeld in de omgevingsvisie. 2. Wat wordt uiteindelijk de relatie tussen de omgevingsvisie en het herstel-/veegplan Gaanderen. 3. Wanneer kunnen wij de fam Berentsen duidelijkheid geven in dit proces 4. Wanneer kunnen wij kennis nemen van de inhoud van de DJP 2020?
Vrije gift
Dit artikel is geschreven voor de Gaanderbode. Er staat geen honorarium tegenover. Als u het artikel of de Gaanderbode waardeert vraag ik u te overwegen mij te steunen door middel van een vrijwillige donatie. Elke bijdrage met de juiste bedoeling waardeer ik zeer. U kunt een bijdrage overmaken op IBAN NL22 TRIO 0254 6412 29 ten name van Tekst Oké, onder vermelding van 'Bijdrage Gaanderbode'. Hartelijke groet, Astrid van Beveren.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
Jaarlijks verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

Sponsors

https://www.buurtplein.nl/buurt/gaanderen/

https://winkel.hetleeslab.nl/product/spelspel/

https://miranda-meijer.nl/

http://tekst-oke.nl