De Gaanderbode
Kijk hier de laatste Gaanderbodes online in:

sept 2018
Gaanderbode 2-5-sep2018

juli 2018
Gaanderbode 2-4-juli2018

juni 2018
Gaanderbode 2-3-juni2018

april 2018
Gaanderbode 2-2-apr2018

maart 2018 (speciale editie)
Gaanderbode 2-special

februari 2018
Gaanderbode2-1-feb2018

november 2017
Gaanderbode1-2-nov2017

september 2017
Gaanderbode1-1-sep2017

Nieuws

Aanleg tunnelbak Bielheimerbeek is gestart

Aanleg tunnelbak Bielheimerbeek geplaatst: 19-09-2018

Na een lange voorbereiding met vele hobbels en extra uitdagingen, is het eindelijk zover. Maandag 17 september zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor de aanleg van de tunnelbak onder het spoor bij de Bielheimerbeek.

In de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 september en de nacht erna vonden de eerste grote transporten plaats naar de overkant van het spoor. Hiervoor werd 's nachts het spoorbaanvak afgesloten, zodat er geen hinder voor en door treinverkeer was.

Uitvoering in afstemming met Gaanderen
Met de aannemer Dusseldorp heeft de gemeente een aantal afspraken gemaakt om de uitvoering zo goed mogelijk af te stemmen op de plaatselijke situatie:

> Alle vrachtverkeer rijdt via de Gaanderenseweg en de Hoofdstraat. Dit is nodig omdat de brug op de route Hulleweg - Watertapweg een beperkte aslasttoelating heeft.

> De aannemer is ermee bekend dat er een school aan de Watertapweg zit. De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met de schooltijden. Tijdens begin- en eindtijden van school zijn er zo min mogelijk vrachtwagenbewegingen.

> Elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur is er een inloop in de bouwkeet aan de Watertapweg ter hoogte van de Bielheimerbeek. Hier kunt u terecht met vragen over de uitvoering.

> Voor klachten, bijvoorbeeld over vrachtwagens of andere klachten aangaande de uitvoering van de bouw, kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Dusseldorp: Vincent Nibbelink, telefoon 06-82108665.

> In week 42, de week van 15 oktober, wordt ook weer materiaal over het spoor gebracht. Ook dan wordt het baanvak tijdelijk afgesloten voor treinverkeer.

Samenspraak gemeente en Dorpsraad
De aanleg van de tunnelbak is het resultaat van gesprekken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden tussen de gemeente, de Dorpsraad en omwonenden. De sluiting van het klaphek over het spoor bij het Mullepad, in 2016, leidde tot dit alternatief, zodat wandelaars een doorgaande wandelroute behouden.

Ontwikkeling Watertap
De aanleg van de tunnelbak onder het spoor gaat gepaard met de inrichting van het gebied aan de zuidzijde van het spoor. Dit project, de Ontwikkeling van Watertap, voert aannemer Bulten vanaf volgende week uit. De ontwikkeling van dit gebied is in beheer van Buur Maakt Natuur, door de werkgroep Rivierduinen. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op www.buurmaaktnatuur.nl.


De Gaanderbode is de dorpskrant voor heel Gaanderen.
De Gaanderbode is in augustus 2017 opgericht.
In 2018 verschijnen er circa 8 edities.
De Gaanderbode is een uitgave van Tekst Oké .
Op alle uitgaves van De Gaanderbode rust auteursrecht.

(advertenties)

Tekst Oké
bureau voor tekst en communicatie
Logo Tekst Oké


Hier adverteren?
Bel De Gaanderbode
06-4782 9074